Georges Méliès. La màgia del cinema. 2013 — Museografia

Exposició sobre l'aportació de Méliès com a pioner de l'art del cinematògraf, a través de la història dels primers aparells de projecció, les seves pel·lícules, i la seva caiguda en l'oblit després de la creació de les empreses Star Film i Gaumont. Aquesta exposició va donar lloc a una altra versió més reduïda i adaptada a sales més petites i amb menys possibilitats d’acollir la museografia completa.

Institució impulsora: Fundació Bancària “la Caixa”

Ubicació: Barcelona, Madrid, Girona, Lleida, Palma

© Fotografia: Ignasi Cristià SL

Els germans Lumière van inventar el cinematògraf, però va ser Georges Méliès qui va inventar el cinema. Aquesta exposició reivindica Méliès com el pare del setè art, i estableix un recorregut pels orígens de la cinematografia. 

Es va crear una escenografia que representa un plató de cinema, una gran màquina escènica plena de reflexos, transparències, trampes que remeten als recursos d'aquest autor que es considera una barreja de mag i narrador. Des que el visitant accedeix a la sala, el reben grans miralls que multipliquen les projeccions elaborades per a aquesta exposició. La primera part es dedica als dispositius precedents al cinematògraf, com la llanterna màgica, el kinetoscopi, el zoòtrop, el praxinoscopi o l'anamorfosi.

Després apareixen els germans Lumière, la seva relació amb Georges Méliès, i com aquest va començar a rodar les seves pel·lícules. Aquest espai està dedicat a tota la seva producció cinematogràfica, uns vint anys explicant històries que culminarien amb El viatge a la Lluna, potser la més cèlebre. La part final està dedicada a la decadència i la incomprensió que va patir aquest heterodox artista després que naixessin les grans empreses del cinema. Sense una altra ocupació a la qual dedicar-se dins d'una indústria que acabava de néixer i que va ajudar a crear, es va veure relegat a convertir-se en un humil venedor de joguines a l'estació de Montparnasse. Igual que en l'obra de Méliès, és l'aparell escènic el que ens fa viatjar, a través de la combinació de drama i tècnica. Com deia Méliès: "Qui pot viure sense una mica de fantasia?"

Web Fundació Bancària “la Caixa”